Oferta

  • Diagnozowanie oraz leczenie zaburzeń i chorób psychicznych, takich jak zaburzenia pamięci, uzależnienie, depresja, zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), psychozy;
  • Porady dla rodzin;
  • Wystawianie skierowań do szpitala psychiatrycznego, oddziału odwykowego, wybranie odpowiedniej formy terapii;
  • Edukacja w zakresie farmakoterapii zaburzeń psychicznych

Nie prowadzę konsultacji drogą elektroniczną.